Cut Off
РЕЖИСЬОР TAKASHI DOSCHER  •  ПРОДУЦЕНТ BRANDON MCCORMICK
СЦЕНАРИСТ TAKASHI DOSCHER
САЩ / 2011 / 7'
Действието на Cut off проследява преплитането на реалното и фикцията, в контекста на отношението на писателя и неговата творба. Възможно ли е фикцията да се внедри в човешкото битие и да преобърне живота на автора?
С пособността на човешкото въображение се състои в това да сътворява нови образи, да конструира нови светове и ситуации, които пряко или непряко се основават на действителния опит на човека. Въображението ни дава тези нови конструкти, които реално нямат точен еквивалент, но тяхната релация с опита е налична.

Действието на Cut off проследява процеса на работа на Walter Anderson, автор на криминални романи, чийто сюжети започват постепенно да се вместват в реалното му съществуване. Чрез образа на Walter Takashi Doscher визуализира именно този сблъсък, в който дори ежедневните ситуации и проблеми се трансформират и придобиват коренно различен контекст. Пребиваването в реалното и действително съществуване на автора е поставено под въпрос, проблемите на ежедневието започват да губят своя същностен характер и постепенно започва тяхното снемане. В този контекст всичко освен работата, свързана със сътворяването на един измислен свят придобива характера на нереално.

Фикцията цели пълно отдаване, дори пълното пребиваване в нейните граници, оформяне и пресъздаване на всеки един детайл, което неминуемо отдалечава твореца от всичко останало. Да сътвориш и измислиш нов свят, означава неговото реално изживяване. Така всяка една сцена от реалния живот на автора се пречупва през призмата на измислицата, която движи действието.

Определени детайли от ежедневието като спирането на тока и водата, преминаващият пред къщата човек, всяка една сянка и звук се явяват заплаха за съществуването – тези индикатори се интерпретират не в контекста на реално случващото се, а в контекста на измисленото.

Cut off е филм, който ни поставя в гранична ситуация, проблематизираща състоянието на твореца между реалното и нереалното.  
SUBSCRIBE
АВТОР Атанаска Чолакова
comments powered by Disqus
ПАРТНЬОРИ ПАРТНЬOРСКИ КЛУБОВЕ
Google+