Heart
РЕЖИСЬОР И АНИМАЦИЯ ERICK OH  •  ПРОДУЦЕНТ UCLA ANIMATION WORKSHOP
Южна Корея / 2010 / 9'
Южнокорейската анимация Heart проблематизира по метафоричен начин образа на сърцето, стоящо в основата на всички желания, стремежи и търсения, като същевременно обособява на преден план деструктивната същност, заложена у човека.
О ще при първия сблъсък с Heart непосредствено ще се замислим, кое би било по-лесна задача – да визуализираме дадена идея, заложена в текста или да сведем дадена визуализирана абстракция в написано слово? Подобен тип анимации винаги остават проблематични при опит за тяхното анализиране и обяснение. Цялата метафорична натовареност на абстрактния образ предпоставя пред зрителя възможността за множество и различни интерпретации. В този смисъл единственото, което би могло да бъде изведено като идейна натовареност на самия образ е именно колаборацията му с другите образи – дейността, която се извършва между тях, контекстът, в който те са поставени.

2D анимацията на Erick Oh трансцендира всички възможни смислови наслагвания, заложени зад понятието сърце и ги представя абстрактно в контекста на търсенето и стремежа към обяснение на природата на съществуването.

В един черно-бял свят, където всичко е безлично и индивидуалното не съществува се появява сърцето, което символизира новото и живото. Сърцето е антитеза на всичко, то е единственото цветно съществуващо и като такова се явява единственото непознато такова. Така то става център за желанията, стремежът към неговото притежание започва да извежда на преден план вътрешната празнота на абстрактно представените създания, обитаващи черно-бялата пустош. Сърцето вкарва безпорядък в един безразличен свят, започва да разкрива поетапно емоции, които досега не са били налични – любов, алчност, омраза, стремеж към притежание…

В повечето си анимации Erick Oh ни представя червеният цвят като опозиция или алтернатива на сивото съществуване (Communicate, 2009; HUBO, 2009), така червеното по чисто метафоричен начин придобива смисъла на живото, натоварено с емоция съществуване, опозициониращо себе си на масовото, безсмислено и монотонно екзистиране. Така Heart по чисто абстрактен начин, изобилстващ от метафори проблематизира философската дилема за екзистенция без есенция. Същевременно решението на тази дилема се представя интерпретативно чрез сърцето като есенцията на съществуването, изкарваща на преден план деструктивната природа на човека. 
SUBSCRIBE
АКО ТИ ХАРЕСВА Heart, ПРЕПОРЪЧВАМЕ ТИ ДА ГЛЕДАШ И...
Symphony
Какви проекции има утвърждаването и обособяването на индивида? Поредният абстрактен шедьовър на Erick Oh ще ни впусне в дълбините на човешкото съзнание и метафорично ще визуализира борбата при опит за бягство от масовостта.
ERICK OH / Южна Корея / 2008 АНИМАЦИЯ / ФИЛОСОФСКИ
АВТОР Атанаска Чолакова
comments powered by Disqus
ПАРТНЬОРИ ПАРТНЬOРСКИ КЛУБОВЕ
Google+