The Divide
РЕЖИСЬОР BRENT SIEVERS
САЩ / 2014 / 3'
Гениално схематичен образ на действителността. Трескаво ежедневие, варварски градове с прави ъгли – срещу безълговата хармония на природата.
Б итието, хоризонтът на събитията е пресечната точка на анимация и музика. Трудно се издържа дълго, без да изгася лампата. Сюжетно, „пределът“ е край и начало.

Змии и коли. Перфекна двутактова хармония сред осцилиращия звук на диджериду сред естествена, непринудена природна звукова картина. Забелязват се поне 7 сюжетни линии, дузина символни пласта и нови случки при всяко следващо гледане.

Филмът е от тези, които трудно се събират в четири минути. А всъщност това е най-дългият филм на BRENT SIEVERS – наскоро завършил аниматор, опитва се да прави качествена анимация, но за масова публика. Находчивост – не социална тематика, не бунт – а находчивост в сюжетите на десетината упражнения, споделени с интернет. Упражнения по задържане на вниманието за минута, ден, два. 
SUBSCRIBE
АВТОР Вадер Акбархан
comments powered by Disqus
ПАРТНЬОРИ ПАРТНЬOРСКИ КЛУБОВЕ
Google+