Symphony
РЕЖИСЬОР ERICK OH  •  ПРОДУЦЕНТ UCLA ANIMATION WORKSHOP
АНИМАЦИЯ ERICK OH
Южна Корея / 2008 / 5'
Какви проекции има утвърждаването и обособяването на индивида? Поредният абстрактен шедьовър на Erick Oh ще ни впусне в дълбините на човешкото съзнание и метафорично ще визуализира борбата при опит за бягство от масовостта.
С поред Erick Oh основната идея зад направата на Symphony е портретирането на същество, стремящо се чрез силата на собствената си воля да избяга от асимилацията му в мейнстрийма. Чрез тази черно-бяла анимация Oh за пореден път цели да разкрие и проблематизира феномени, скрити в дълбините на човешката психика.

Symphony е пример за сблъсъка между индивидуалното и масата, стремежът към преоткриване на значението на индивида в контекста на неговата свобода. Отново чрез способа на абстрактното и натоварено с метафоричен смисъл визуализиране, Erick Oh ни представя оригинална визия за борбата на човека, насочена към утвърждаване и реализация на собственото битие. Подобни идеи се разкриват винаги чрез абстрактни понятия, затова и именно абстрактното им визуално представяне в тази анимация ни доближава все повече до тях.

Малкото същество се опитва да избяга от масовото съзнание, всячески трансформирайки се то придобива различни форми, диферентни на другите, които го заобикалят. Метафоричното влагане на съзнание и воля в подобно същество ни разкрива основите и крайъгълният камък, върху който се изгражда цялата човешка история и култура. Именно волята за снемане на еднаквостта и масовостта водят до развитието и еволюцията на човека. Генезисът на съзнанието, отиващо отвъд пределите на наличното и търсещо с все сили новото.

В напрегнатото преследване и опит за откъсване от оковите на общоприетото се централизира идеята за силата на волята. Така Symphony по един прекрасен начин символизира всеки индивидуален стремеж за противопоставяне на масовото и обособяване на субективното, в контекста на неговата уникалност, специфичност и отличителност.

Прекрасната синтеза между музиката и образите рисува пред зрителя една картина на свят, в който всеки може да намери скрит смисъл, провокиращ способността му за въображение и поставящ нови и нови въпроси. Смислово идеята е заложена и поднесена по изключително иновативен начин, конкретизацията й обаче остава невъзможна, тъй като чрез абстрактното й представяне се извежда възможността за многопластова интерпретация. В този смисъл Symphony не ни дава конкретни отговори, а експлицира нови въпроси, които провокират зрителя и го насочват към една своеобразна собствена смислова интерпретация. 
SUBSCRIBE
АКО ТИ ХАРЕСВА Symphony, ПРЕПОРЪЧВАМЕ ТИ ДА ГЛЕДАШ И...
Heart
Южнокорейската анимация Heart проблематизира по метафоричен начин образа на сърцето, стоящо в основата на всички желания, стремежи и търсения, като същевременно обособява на преден план деструктивната същност, заложена у човека.
ERICK OH / Южна Корея / 2010 АНИМАЦИЯ / ФИЛОСОФСКИ
АВТОР Атанаска Чолакова
comments powered by Disqus
ПАРТНЬОРИ ПАРТНЬOРСКИ КЛУБОВЕ
Google+