La Maison en Petits Cubes La Maison en Petits Cubes е спечелил Оскар през 2008г
РЕЖИСЬОР KUNIO KATO  •  ПРОДУЦЕНТИ MASANORI KUSAKABE & YUKO HATA
АНИМАТОРИ KOUHEI MORIKAWA & KUNIO KATO
Япония / 2008 / 12'
Тухла по тухла, или как чрез спомена се преодолява самотата и се разкрива силата на волята за живот… Един прелестен японски пример, колко дълбоко може да бъде посланието на една късометражна анимация.
О свен Оскар през 2008, късометражната анимация на Kunio Kato La Maison en Petits Cubes печели още Hiroshima Prize и Audience Prize на Hiroshima International Animation Festival, както и Grand Prize на Annecy International Animated Film Festival и Japan Media Arts Festival.
 
Анимациите на Kato в повечето случаи носят послания, които са ясно видими, но и толкова брилянтно репрезентирани, че няма как зрителят да не се потопи непосредствено в техните множествени слоеве.
 
Изумлението от водата и съграждането на живот над нея, както и опитът за пренасянето на спомените, виждаме и по чисто символен начин в сюреалистичната поредица от приключения El Dario de Tortov Roddle от 2004. Така с La Maison en Petits Cubes Kato отива още по-далеч, предоставяйки пред зрителя уникален пример за това, до какви дълбини може да достигне една късометражна анимация, разкривайки самотата и преодоляването й именно чрез спомена, който в случая крепи и спомага тухла по тухла да се изгради едно бъдеще.
 
Малката стая, стената, запечатала чрез закачените на нея портрети и снимки спомените, свързани с цял един човешки живот. Какво се случва, когато тази стая започне да се наводнява? Въпрос с двузначен отговор – ще се предаде ли старецът, ще изостави ли своя дом, или ще намери сили да продължи своето съществуване в него?
 
Визията на Kunio Kato ни разкрива пласт по пласт, тухла по тухла, скритите спомени, запечатани в един дом, тяхното значение и ролята, която играят в живота на един самотен старец.
 
Днес домът не е дом, а жилище, в което влизаме и което напускаме след време. Ценността на къщата, в която сме прекарали живота си се снема и тя се превръща за нас в място, което просто пребиваваме.
 
La Maison en Petits Cubes не е еднозначна репрезентация на отминалите спомени, а символ за стремежа и волята на един самотен стар човек, който изплува отвъд тези спомени. В този смисъл анимацията ни връща дълбоко – както в миналото, така и ни разкрива по брилянтен начин пътят, по който да се справим с това минало, да останем живи, макар и обгърнати в привидна самота, запазвайки спомените от него.
 
Всеки последващ наводнен етаж е един отминал спомен, но и всеки нов съграден такъв предпоставя надеждата за изграждането на нов, бъдещ момент. Старецът съгражда своя свят, без значение от обстоятелствата и трагедиите, които го сполетяват.
 
Тухла по тухла – се съзижда нов етаж, а спомените от долния са пренесени в него. Стената е отново там и на нея стоят същите снимки и портрети. Така по метафоричен начин, самотата се заличава чрез спомена, но не се гмурка в него, изгубвайки всякаква алтернатива за бъдеще. Новият етаж е толкова важен, колкото и предходният.
 
В подводните етажи старецът се завръща към спомените, предметите в тях го препращат към отминалото време и важните събития в него. Гмуркайки се все по-надълбоко се разкриват нови и нови спомени, маркирани чрез образите на: леглото, на което се е сбогувал със своята съпруга; диванът, на който са седели децата му; вратата, която е посрещала вече порасналия му син, както и вратата, която го е изпращала за училище.
 
Метафората за многоетажната къща не е просто метафора за запазване на спомените, а метафора за запазване на живота, който чрез спомените снема самотата. Къщата е животът на стареца – от първия етаж, построен в младините му до последния, когато всички прекрасни мигове са отминали.
 
Наводняването на етажите е символ на поглъщащата старост, ако героят спре съграждането на нови етажи отвъд водата, то неговият живот спира. В този смисъл Kunio Kato показва силата на духа, силата, заложена в един стар човек, волята му за живот, която не се прекланя нито пред самотата, нито пред обстоятелствата. Тухла по тухла...
SUBSCRIBE
АВТОР Атанаска Чолакова
comments powered by Disqus
ПАРТНЬОРИ ПАРТНЬOРСКИ КЛУБОВЕ
Google+